Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Published: 14 Jan 2021Title: Power Alert 1Status: Thursday, 14 January 2021: Eskom would like to inform the public that Stage 2 loadshedding will be implemented starting at 12:00 this afternoon through to Sunday night. The loadshedding is necessary due to loss of generation capacity overnight. Bitou will be shedding today from 14:00 till 16:30.
1
Home 1Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
14 March 2017

BELANGRIKE KENNISGEWING

Wes-Kaap Regering - Beter Tesame

Die Departement van Kultuursake en Sport (DKES) nooi geregistreerde kuns- en kultuurorganisasies wat by die beeldende kunste, uitvoerende kunste (bv. musiek, dans en drama), woordkuns en handwerk betrokke is asook kultuurprogramme en kultuurfeeste om hul aansoeke om projekbefondsing vir die 2017/2018-boekjaar in te dien.
Aansoeke word ingewag vir befondsing van projekte wat kuns en kultuur in die Wes-Kaap sal bevorder, ontwikkel en bewaar, in die besonder projekte wat:

  • Kapasiteit in die kunste sal opbou;
  • Sigbaarheid van die kunste sal bevorder;
  • Betekenisvolle veranderinge en intervensies in gemeenskappe sal bevorder;
  • Elemente van ons kultuurerfenis sal verken; en
  • Geleenthede deur die kunste sal skep.

Aansoeke moet op die voorgeskrewe aansoekvorm ingedien word, en van die nodige ondersteunende dokumentasie vergesel word.
Die aansoekvorms is beskikbaar by www.westerncape.gov.za/cas en navrae of versoeke vir aansoekvorms kan gerig word aan een van die onderstaande beamptes:

Kaapstad Hoofkantoor/Vredendal Streekskantoor
Fareedah Hunter
Tel.: 021 483 9724
Fareedah.Hunter@westerncape.gov.za
Oudtshoorn Streekskantoor
April Meiring
Tel.: 044 2791766
April.Meiring@westerncape.gov.za

Aansoeke kan gepos, per koerier gestuur of persoonlik afgelewer word. Gebruik asseblief die onderstaande adresse in hierdie verband:

Per pos
DKES Kuns en Kultuur
Privaatsak X9067
Kaapstad
8000
Per koerier/per hand
3de Vloer
Protea Assuransie-gebou
Groentemarkplein
Kaapstad
8001
Oudtshoorn Streekskantoor
Seppie Greeff-gebou 215
Oudtshoorn
6620
Vredendal Streekskantoor
Matzikamastraat 31
Vredendal
8160

Spertyd vir aansoeke: Vrydag 31 Maart 2017 om 16:00.
Geen aansoeke sal per faks of per e-pos aanvaar word nie.
Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie.
Let asseblief daarop: Befondsing is beperk. Tydige indiening van ’n voltooide aansoekvorm waarborg nie befondsing nie.

FORMS

AANSOEK VORM OM BEFONDSING - 2017/18-BOEKJAAR

APPLICATION FORM FOR FUNDING - 2017/18 FINANCIAL YEAR

ISICELO SONCEDO-MALI - SONYAKA-MALI WAMA-2017/18

 

IMPORTANT NOTICE

ISAZISO ESIBALULEKILEYO

Last published 04 February 2019