Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
18 November 2020

COUNCIL MEETING ON 27 NOVEMBER 2020

NOTICE NUMBER: 334/2020

Notice is hereby given in terms of Section 19 of Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) that an Ordinary Council meeting of the Bitou Municipality is scheduled for 27 November 2020 at 09h00 via Skype. Due to Covid-19 regulations, no member of the public will be permitted in the Council Chambers.

The above mentioned meeting will be live streamed on the municipality’s official YouTube channel. To watch the stream follow the link on our website: www.bitou.gov.za

 

Isaziso sinikezwe ngemimiselo yecandelo 19 yemithetho woRhulumente basemakhaya, 2000 (umthetho 32 ka 2000) intlanganiso yebhunga likamasipala waseBitou ibekelwe umhla we 27 kweyeNkanga 2020 ngo 09h00 kuSkype. Ngenxa yemiqathango yeCovid-19 akekho umntu wasekuhlaleni ovumelekileyo ukungena kwi-Council Chambers.

Lentlanganiso ingentla izakusasazwa ngethuba iqhubeka kwikhasi lonxibelelwano likamasipala uYoutube. Ukuze ubenakho ukuyibukela iqhubekeka landela ikhonco kwiwebsite: www.bitou.gov.za

Kennis geskiet hiermee, in terme van Seksie 19 van Plaaslike Regering: Munisipale Stelsel Akte, 2000 (Akte 32 of 2000) dat ‘n Raads vergaardering van Bitou Munisipaliteit geskeduleer vir 27 November 2020 om 09h00 via Skype. As gevolg van Covid 19 regulasies, sal geen persone van die publiek toegelaat word in die raad saal nie. Die bogenoemde vergadering sal uitgebeeld word op die munisipaliteit se amptelike “YouTube” kanaal. Om te kyk, volg die verwysing op onse webwerf: www.bitou.gov.za

Adv. LMR Ngoqo

MUNICIPAL MANAGER

Bitou Local Municipality

Last published 18 November 2020