Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
11 June 2021

CUSTOMER CARE SATISFACTORY SURVEY

NOTICE NUMBER: 190/2021

Bitou Municipality Customer care involves putting systems in place to maximize our customers’ satisfaction with our business. The Customer Care Section is there to act as an intermediate between you, our valued customer and Municipal Service Delivery Departments.

As the Bitou Municipality, we are conducting a survey about our Customer Care service. This survey will assist us with making improvements in areas that are lacking within the where the Customer Care Section.

To take part in the survey, go to www.bitou.gov.za/ccs-survey. The Survey is open for all our customers that call in to the call centre for service delivery assistance.

Our Communications and Customer Relations team will be visiting all the communities in the coming week to assist residents that do not have access to the internet fill in the survey.

 

Ukhathalelo loMthengi waseBitou lubandakanya ukubeka iinkqubo endaweni yokwandisa ukoneliseka kwabathengi bethu ngeshishini lethu. ICandelo lokuKhathalela abaThengi likho ukuze lisebenze njengophakathi phakathi kwakho, umthengi wethu oxabisekileyo kunye namaSebe ahambisa iinkonzo zikaMasipala.

NjengoMasipala waseBitou, siqhuba uphando malunga nenkonzo yethu yoKhathalelo loMthengi. Olu phando luza kusinceda ekwenzeni uphuculo apho iCandelo loKhathalelo loMthengi lungekho. Ukuthatha inxaxheba kolu phando, yiyaku www.bitou.gov.za/ccs-survey. Uphando luvulelekile kubo bonke abathengi bethu abatsalela umnxeba kwiziko loncedo ngoncedo lokuhanjiswa kweenkonzo.

Iqela lethu lezoNxibelelwano noBudlelwane baBathengi liza kutyelela lonke uluntu kule veki izayo ukunceda abahlali abangenako ukufikelela kwi-intanethi ukuzalisa olu phando.

 

Bitou Munisipaliteit se kliëntediens behels die instelling van stelsels om die tevredenheid van ons kliënte met ons besigheid te maksimeer. Die afdeling Klanteversorging is daar om as tussenganger op te tree tussen u, ons gewaardeerde kliënt en munisipale diensleweringsafdelings.

As Bitou-Munisipaliteit doen ons 'n opname oor ons kliëntediens. Hierdie opname sal ons help om verbeterings aan te bring, waar die afdeling Klanteversorging nie is nie.

Om aan die opname deel te neem, gaan na www.bitou.gov.za/ccs-survey. Die opname is oop vir al ons kliënte wat by die inbelsentrum inskakel vir hulp met dienslewering.

Ons kommunikasie- en kliëntverhoudingspan besoek die komende week al die gemeenskappe om inwoners wat nie toegang tot die internet het nie, te help om die opname in te vul.

Adv. LMR Ngoqo
MUNICIPAL MANAGER
Bitou Local Municipality

Last published 17 June 2021