Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
05 September 2022

GOP PROSES PLAN

BITOU MUNISIPALITEIT (WC047)

KENNISGEWING NOMMER: 219/2022

Kennisgewing: Word hiermee gegee ingevolge Artikel 28(3) van die Munisipale Stelselswet (Wet No. 32 van 2000) wat voorskryf dat die Munisipaliteit gemeenskappe moet inlig oor die besonderhede van die proses wat hy beoog om te volg in sy Geïntegreerde Ontwikkelingsplan.

Op Donderdag 31/08/2022 het die Raad die 2022-2027 GOP-prosesplan en begrotingstydskedule aanvaar. Die raadsbesluit gee uitvoering aan artikels 28, 34 van die Wet op Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2002 en artikel 21 (b) van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003.

Afskrifte van die GOP-prosesplan en GOP/begroting/PMS-tydskedule sal op die Bitou-munisipaliteit se webwerf gepubliseer word wat by www.bitou.gov.za verkry kan word.

Vir meer inligting, kontak asseblief die GOP-kantoor by 044 5013364/3198 of stuur 'n e-pos na thenge@plett.gov.za

Mnr. Mbulelo Memani

MUNISIPALE BESTUURDER

Bitou Plaaslike Munisipaliteit

 

 

 

Last published 05 September 2022