Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 501 3277
Water and Sanitation044 501 3121
Fire / Rescue044 533 5000
Refuse Removal044 501 3216
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 501 3277
Water and Sanitation 044 501 3121
Fire / Rescue 044 533 5000
Refuse Removal 044 501 3216
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
23 November 2018

LIBRARY CLOSURE

30 NOVEMBER 2018

The following Bitou Public Libraries will be closed at 11h00 on Friday 30 November 2018, due to libraries year-end function, Plettenberg Bay, New Horizons Central, Kranshoek, Kurland and Green Valley.

We apologize for any inconvenience.

Thank you

Municipal Manager  

T Ndlovu 

 

SLUITING VAN BIBLIOTEKE:  30 N0VEMBER 2018

Die volgende Bitou Openbare Biblioteke sal Vrydag, 30 November 2018 om 11h00  sluit weens biblioteke se jaar-einde funksie, Plettenberg Bay, New Horizons Central, Kranshoek, Kurland and Green Valley.

Ons vra om verskoning vir enige ongerief

Dankie

Munisipale Bestuurder  

T Ndlovu

 

UKUVALWA KWAMATHALA EENCWADI: 30 NOVEMBER 2018

Onke amathala eencwadi ayakube evaliwe ukusukela ngentsimbi yeshumi elinanye 11h00.  Ngolwesihlanu umhla we – 30 ku November 2018.  Ngenxa yetheko lokuvala unyaka kulamathala eencwandi alandelayo, Pletternberg Bay, New Horizon Central, Kranshoek, Kurland and Green Valley.

Siyaxolisa ngophazamiseko lweenkonzo.

Enkosi

Umphathi Dolophu

T Ndlovu

Last published 04 February 2019