Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 501 3277
Water and Sanitation044 501 3121
Fire / Rescue044 533 5000
Refuse Removal044 501 3216
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Hide -
Published: 01 Nov 2019Title: FIRE PERMITS - Municipal Notice No: 360/2019Status: NEWS | No Fire Permits will be issued after 14 November 2019 due to festive season and operational areas within Fire and Rescue Services. Fire Permit applications and Inspections for controlled burns may resume mid-March 2020 or as weather conditions allow.
1
Home 1Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 501 3277
Water and Sanitation 044 501 3121
Fire / Rescue 044 533 5000
Refuse Removal 044 501 3216
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
09 June 2016

NOTICE OF TEMPORARY ROAD CLOSURES: SISHUBA STREET, KWA-NOKUTHULA

Municipal Notice No. / Inombolo Yesaziso: 143 /2016

NOTICE OF TEMPORARY ROAD CLOSURES: SISHUBA STREET, KWA-NOKUTHULA

Bitou Municipality will commence with roadworks in Kwa-Nokuthula along Sishuba Street shortly.

Sishuba Street will be temporarily closed in both directions between 17 June 2016 and 26 June 2016 and traffic will be diverted along Angola and Tshembese streets.

Access for residents will be maintained throughout the construction period. Bitou Municipality requests the co-operation and patience of all affected parties during this period and extends an apology for any inconvenience caused as a result.

For any enquiries in this regard please contact Mr F. Maki at 044 501 3210

 

ISAZISO SOKUVALWA KWENDLELA OKWETHUTYANA: SISHUBA STREET, KWA-NOKUTHULA

Umasipala wasebitou uzakuqala ukulungisa iindlela Kwa-Nokuthula, Sishuba Sitalato kungekudala.

Indlela yasesi Shuba sitalato izakuvalwa okwethutyana macala omabini ukusukela kumhla wama 17 June 2016 ukuya kuma 26 June 2016 iinqwelo ziyakusebenzisa izitalato i-Angola kwakunye ne-Tshembese.

Abahlali abahlala kulo mgaqo uzakube uvaliwe okwethutyana bazakubonelelwa ngemvume yokukwazi ukufikelela kumakhaya abo ngethuba kuza kube kusetyenzwa ngalo. Umasipala waseBitou ucela intsebenziswano nokunyamezelana okumandla kubo bonke abo bachaphazelekayo sikwaxolisa ngokungazenzisiyo nangophazamiseko oluyakuthi luchaphazele wonke ubani ngenxa yalomsebenzi.

Wonke ubani ofuna inkcukhaca malunga noluphazamiseko angaqhagamishelana no-Mnu F. Maki at 044 501 3210

 

 

View Map: Municipal Notice No. / Inombolo Yesaziso: 143 /2016

Last published 16 August 2017