Skip to main content
Mavis Busakwe
060 497 6125, 044 501 3481
mbusakwe@plett.gov.za
Councillor Willem J Nel
082 973 1004
wnell@plett.gov.za
Councillor Nomphumelelo S Ndayi
083 381 9692
sndayi@plett.gov.za